Sökning: "Björn Melander"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Björn Melander.

 1. 1. Åland som språksamhälle : Språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv

  Författare :Barbro Allardt Ljunggren; Jarmo Lainio; Björn Melander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Åland; Åland Island; language attitudes; adolescents; autonomy; quantitative study; affinity; language competence; majority-minority relaations; secure insecure groups; interactive acculturation; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : The present thesis deals with Åland, i.e. the Åland Islands, as a language environment. Its main focus is on the language attitudes of adolescents. LÄS MER

 2. 2. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 3. 3. Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet : en receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok

  Författare :Charlotta Busing; Henrik Williams; Björn Melander; Anna-Malin Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; domböcker; filologi; Dalarnas äldsta dombok; textanalys; dombrev; brev; landslagen; kommunikationshistoria; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. I skriftens gränstrakter : Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Författare :Alva Dahl; Björn Melander; Anna Cullhed; Per Ledin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; punctuation; dialogism; written language; stylistics; viewpoint; interpunktion; skiljetecken; typografi; stilistik; skriftspråk; dialogism; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Punctuation is an indispensable element in formal and literary texts as well as everyday writing. Studying punctuation is therefore necessary in order to understand written language. Still, it does not fit easily into descriptions of language as an abstract, given system, composed of lexicon and grammar. LÄS MER

 5. 5. The Social Organization of Institutional Norms : Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  Författare :Lina Nyroos; Björn Melander; Erica Sandlund; Camilla Wide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Institutional interaction; Institutional norms; Conversation Analysis; Seminar; Performance appraisal interview; Stance; Epistemics; Entitlement; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The present thesis explores talk in institutional settings, with a particular focus on how institutionality and institutional norms are constructed and reproduced in interaction. A central aim is to enhance our understanding of how institutional agendas are talked into being. LÄS MER