Sökning: "Svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 2427 avhandlingar innehållade ordet Svenska.

 1. 1. Svenska svårt : några invandrares svenska talspråk : [ordförrådet]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Ulla-Britt Kotsinas; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tvåspråkighet; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strategiska skribenter skrivprocesser i fysik och svenska

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann-Christin Randahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; writing processes; contextual resources; student writers; writing across the curriculum; writing in the disciplines; editing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how experienced student writers in Swedish schools handle two different writing tasks, a lab report in physics and a text to be written within Swedish as a school subject. Applying a dialogical perspective on writing, the study is an attempt to explore what role subject contexts play for the students’ writing processes and to what extent the strategies used by the students are more individual. LÄS MER

 3. 3. Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Rosén; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; ´Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; Swedish for immigrants;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 4. 4. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 5. 5. Svenska västkustfiskarna : studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur

  Detta är en avhandling från Göteborg : Svenska västkustfiskarnas centralförbund

  Författare :Olof Hasslöf; Stockholms högskola.; [1949]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER