Sökning: "EU-översättning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet EU-översättning.

  1. 1. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

    Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

    Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER