Sökning: "German"

Visar resultat 1 - 5 av 525 avhandlingar innehållade ordet German.

 1. 1. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige : Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Författare :Lena German Millberg; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; Lena Millberg German; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Modeling the interactions between tasks and the memory system

  Författare :Germán Ceballos; David Black-Schaffer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Making computer systems more energy efficient while obtaining the maximum performance possible is key for future developments in engineering, medicine, entertainment, etc. However it has become a difficult task due to the increasing complexity of hardware and software, and their interactions. LÄS MER

 3. 3. Postmenopausal hormone therapy and cardiovascular risk

  Författare :Germán D. Carrasquilla; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Introduction and aims: Postmenopausal hormone therapy (HT) is the most effective treatment for menopausal symptoms, but its safety has been debated during the past 15 years. Previous observational studies showed benefits from HT, whereas subsequent large randomized clinical trials showed an increased risk for cardiovascular disease (CVD) and other chronic diseases; the pivotal difference between these studies was the average age at HT initiation. LÄS MER

 4. 4. Understanding Task Parallelism : Providing insight into scheduling, memory, and performance for CPUs and Graphics

  Författare :Germán Ceballos; David Black-Schaffer; Erik Hagersten; Samuel Thibault; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Task-based programming; Task Scheduling; Analytical Cache Model; Scheduling; Runtime Systems; Computer Graphics rendering ; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Maximizing the performance of computer systems while making them more energy efficient is vital for future developments in engineering, medicine, entertainment, etc. However, the increasing complexity of software, hardware, and their interactions makes this task difficult. LÄS MER

 5. 5. Autonomous Lab-on-a-chip: solutions and fast prototyping tools

  Författare :German Comina Bellido; Daniel Filippini; Edwin Jager; Anke Suska; Niels B. Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Autonomous Lab-on-a-chip; bio-chemical sensing; sensor fabrication; biosensing cell phone; 3D printed fluidics; 3D printed optics.;

  Sammanfattning : In this thesis, solutions for the development of autonomous Lab-on-a-chip (LOC), and 3D printing for fast prototyping of LOC devices are investigated. Lab-on-a-chip devices integrate analytical systems and conditioning processes in a compact package. LÄS MER