Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Förskolebarn som far illa

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :barn som far illa; definition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

  Författare :Karin Lundén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Saknar abstract.... LÄS MER

 3. 3. Förskolegården : En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Författare :Karin Engdahl; Anders Garpelin; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 4. 4. Overweight and obesity in young children : preventive work in child health care with fokus on nurses´ perceptions and parental risk factors

  Författare :Gabriella E Isma; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Övervikt hos barn; Barnhälsovården; Förskolebarn; Sjuksköterskor; Förebyggande arbete; Obesity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER