Sökning: "Antikens Rom"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Antikens Rom.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom : En studie genom antika källor och u-landsanalogi

  Författare :Anna-Stina Ekedahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Luni sul Mignone och dess kringland. En diakronisk studie av ett mellanitaliskt landskap och dess arkeologi

  Detta är en avhandling från Johnny R. Bengtsson Mellangatan 2 S-252 70 RÅÅ

  Författare :Johnny Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Arkeologi; diachronical; northern Latium; nucleated settlement; Luni sul Mignone; rural landscape; survey; Bronze Age; Iron Age; Etruscan period; fortifications; farmsteads; demographic change; Roman period; Archaeology; medieval.; Demography; Demografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ett område beläget cirka 65 km nordväst om Rom, och är en detalj- studie av områdets arkeologi, i syfte att belysa förhållandet mellan en tätbebyggelse, Luni sul Mignone och dess kringland. Grundtemat är förändringar i demografi och bebyggelse över tiden, som dessa kan ses i olika slags materiella lämningar. LÄS MER

 4. 4. Staging the world. Rome and the other in the triumphal procession

  Detta är en avhandling från Ida Östenberg, Department of Archaeology and Ancient history, Sölvegatan 2, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Ida Östenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; world mastery; kings; barbarians; conquest; aerarium; wealth; triumphator; representations; captives; spoils; enargeia; spectators; display; role-playing; processional sequence; self-definition; the other; ritual; performance; Rome; triumphal procession; oikumene.; Ancient history; Antikens och forntidens historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det romerska triumftåget var en segerprocession som paraderade in i och genom staden Rom efter varje segerrikt fälttåg. I tåget leddes byten och fångar av många olika slag samt avbildningar av erövrade platser och folkslag som tillverkats för processionen. LÄS MER

 5. 5. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. LÄS MER