Sökning: "Ancient history"

Visar resultat 1 - 5 av 308 avhandlingar innehållade orden Ancient history.

 1. 1. Making Enemies : The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory

  Författare :Isak Hammar; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient Rome; late Republic; political culture; Cicero; oratory; immorality; cultural logic; rhetoric; cultural history; invective;

  Sammanfattning : This thesis examines the role played by the topic of immorality in the extant speeches of the Roman politician Marcus Tullius Cicero (106-43 BCE)and subsequently in the Roman political culture of the late Republic. It traces the portraits of immorality that Cicero made of his political and forensic enemies throughout his political career and his use of immorality as an argument in the Roman Senate, public assembly, and the courts. LÄS MER

 2. 2. Vårt eget fel : moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :David Larsson Heidenblad; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; moral causality; climate change; divine punishment; notions of collective threat; notions of collective responsibility; outbreak of the First World War; the threat of nuclear war; the Cuban missile crisis; cultural history; thought-figures; mass communication; longue durée; Sweden; secularization; victimization;

  Sammanfattning : The starting point of this study is the striking similarities between late modern notions of anthropogenic climate change and premodern ideas about divine punishment. In both these cases the occurrence of future disasters have been directly linked to the moral behavior of the endangered. LÄS MER

 3. 3. Svenska siffror : Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Henrik Höjer; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Nationalism; history of statistics; nation building; representations; national identity; history of books; history of science; the public sphere; Tabellverket; Sweden 1800–1870; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the nation building process in Sweden. How was a national identity constructed? One answer to this question is that statistical representations of the nation played a major role to shape a visual image of Sweden. Statistical books became a popular genre during the nineteenth century. LÄS MER

 4. 4. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Johan Vekselius; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER

 5. 5. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå

  Författare :Björn Åstrand; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER