Sökning: "Antikens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden Antikens historia.

 1. 1. Roman attitudes towards children and childhood : private funerary evidence c. 50 BC - c. AD 300

  Detta är en avhandling från Stockholm : Deptartment of Classical Archaeology and Ancient History, Stockholm University

  Författare :Eva Minten; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barn i konsten; Barn; attityder till; Romerska riket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Stockholm : Deptartment of Classical Archaeology and Ancient History, Stockholm University

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER

 3. 3. Att berätta en senneolitisk historia Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Eva Stensköld; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late Neolithic; Flint daggers; Neolithic metal; Mortuary houses; Gallery graves; Passage rituals; Mortuary rituals; Initiation rites; Body modification; Decarnation; Narrative; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This thesis discusses aspects of how the Late Neolithic society in southern Sweden changed through the use of metal. Particular focus is on how the different categories of the material culture were utilized in this process – the Late Neolithic flint daggers and objects of stone imitating objects of metal. LÄS MER

 4. 4. Fornlämningsplatsen : kärleksaffär eller trist historia

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anita Synnestvedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogical methods; pragmatism; contemporary archaeology; interpretation; cultural heritage management; science and art.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Detta är en avhandling från Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet

  Författare :Kristina Carlsson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Västsverige; Västergötland; Bohuslän; Skara; Lödöse; Kungahälla; dateringar; gränser; administration; maktstruktur; centralmakt; medeltidsstad; kyrkor; kyrkplatser; bebyggelsestruktur; byggnadsteknik; konsumtion; produktion; runstenar; dopfuntar; gravvårdar; historia; Medeltid; arkeologi; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology;

  Sammanfattning : The early Middle Ages saw the formation of the three Nordic kingdoms of Sweden, Norway and Denmark, and at that time the area studied here constituted a border region between them. During the same period the Church was very active in the area: a bishopric was established and a large number of churches were built. LÄS MER