Sökning: "Antikens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade orden Antikens historia.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Femina princeps : Livia's position in the Roman state

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :LOVISA BRÄNNSTEDT; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-27]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Livia; Rome; Roman empire; political culture; position; motherhood; patronage; imperial cult; honours; privileges; performativity; epigraphy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Roman attitudes towards children and childhood : private funerary evidence c. 50 BC - c. AD 300

  Detta är en avhandling från Stockholm : Deptartment of Classical Archaeology and Ancient History, Stockholm University

  Författare :Eva Minten; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barn i konsten; Barn; attityder till; Romerska riket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ritualization - Hybridization - Fragmentation : The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400

  Detta är en avhandling från Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

  Författare :Fredrik Ekengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ritual destruction; obolus; imports; Roman Iron Age; Roman vessels; Germania Magna; transformation; appropriation; practice theory; ritual practice; princely graves; fürstengräber; identity construction; silver vessels; Germanic pottery; hybridity; Roman glass; Charon s coin; fragmentation; enchainment;

  Sammanfattning : This PhD thesis deals with the transformation of imported vessels of Roman origin in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to their function and meaning. LÄS MER

 5. 5. Wirkmächtige Kommunikationsmedien : Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte

  Detta är en avhandling från Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

  Författare :Michaela Helmbrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This PhD thesis deals with anthropomorphic images from the Vendel and Viking Ages, their contexts and functions. The images are seen as means of communication with “effective power” or agency ("Wirkmächtigkeit"). LÄS MER