Sökning: "Livius"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Livius.

 1. 1. Vindiciæ Livianæ; qvarum partem secundam, ... Publico examini submittunt auctor, Petrus Rudin, ... et respondens ... Nicolaus Magn. Ekman, Ostrogothus. In audit. Carol. maj. die IV Aprilis anni MDCCLXI. Horis post meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ. [s.n.]

  Författare :Per Rudin; Livius; Nils Magnus Ekman; Per Rudin; [1761]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Augurer och auspicier hos Livius

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Lundkvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att via genomgång och närläsning av relevanta passager undersöka hur, när och varför Livius behandlar augurer och auspicier och på så sätt få en bild av hur ämnet behandlades i den romerska historietraditionen och hos en enskild författare. Den innehåller också ett kapitel med en grundläggande genomgång av fakta om augurer och auspicier. LÄS MER

 3. 3. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER