Sökning: "Rome"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade ordet Rome.

 1. 1. Claiming Rome : Portraiture and Social Identity in the Eighteenth Century

  Detta är en avhandling från Uppsala : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sabrina Norlander; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; portraiture; new mythology; Grand Tour; gender roles; eighteenth-century Rome; portrait display; reception; Pompeo Batoni; Doria Pamphilj; Barberini; Pallavicini-Rospigliosi.; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines two groups of European nobility, the Roman aristocracy and the British Grand Tour travellers, specifically, their attitudes towards Antiquity as expressed in portraits produced in eighteenth-century Rome. Antiquity in this study connotes Ancient Rome, particularly its political system, religious system and architecture, and assumes it to be the quintessence of a Western mythology that had supported the legitimation of the ruling classes since the Middle Ages. LÄS MER

 2. 2. Prescribed physical activity. A health economic analysis

  Detta är en avhandling från Physiotherapy

  Författare :Åsa Romé; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical activity; inactivity; costs; cost-effectiveness; quality of life; exercise referral; QALY; willingness to pay.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns övertygande bevis för att fysisk inaktivitet ökar såväl sjuklighet som dödlighet när det gäller flertalet av våra vanligaste folksjukdomar. Inaktivitet är den globalt sett fjärde största riskfaktorn och orsak till förtida död, efter högt blodtryck, tobak och högt blodsocker. LÄS MER

 3. 3. Honorius and the city of Rome : Authority and legitimacy in late antiquity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Classical archaeology and ancient history

  Författare :Hans Lejdegård; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Emperor; Rome; relationship; legitimacy; Attalus; power; usurpation; senate; Alaric; propaganda; Honorius; adventus; consensus universorum; late antiquity.; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study examines the importance of the concept of Roma et Augustus, the close relationship between the Roman emperor and the city of Rome, in the reign of Honorius, who reigned in AD 395-423. Rome and the emperor were two of the most important and conspicuous manifestations of Roman civilisation and power, around which much of late antique ideology of authority and legitimacy was formulated. LÄS MER

 4. 4. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Uppsala : Classical archaeology and ancient history

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 5. 5. Sempronia's Song Attitudes to Women's Music-making in Ancient Rome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för Arkeologi och Antik historia

  Författare :Erika Lindgren Liljenstolpe; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rome; Roman; Music; Music-making; Women; Gender; Patriarchy; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study explores attitudes towards women’s music-making in ancient Rome (c. 120 BC–130 AD), as expressed in love poetry, satire, letters, historiography, biography, rhetoric and philosophy. The texts are studied from an intersectional perspective considering gender, social status, age and ethnicity to explain various attitudes. LÄS MER