Sökning: "Talekonst"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Talekonst.

 1. 1. Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenska bokförl

  Författare :Rolf Hillman; Stockholms universitet.; [1962]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Retorik; Talekonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenska bokförl

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Anna-Karin Carlstoft Bramell; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; social criticism; journalism; rhetoric; Allmän och jämförande litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Vilhelm Moberg (1898-1973) is one of the most well-known Swedish writers of the 20th century. In this dissertation attention is directed to his extensive journalism, a less well-known side of his authorship. The dissertation brings out and sheds light on a large number of his newspaper articles. LÄS MER