Sökning: "Talekonst"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Talekonst.

 1. 1. Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenska bokförl

  Författare :Rolf Hillman; Stockholms universitet.; [1962]
  Nyckelord :Svenska språket; Retorik; Talekonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenska bokförl

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Anna-Karin Carlstoft Bramell; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; social criticism; journalism; rhetoric; Allmän och jämförande litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Journalistiken var genom alla år en vital del av Vilhelm Mobergs gärning, men den utgör en del av hans författarskap som inte tidigare ägnats en separat vetenskaplig studie. Avhandlingens syfte är att genom en studie av ett tidigare förbisett material bidra till att ge en fördjupad bild av ett centralt svenskt författarskap. LÄS MER