Sökning: "Retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade ordet Retorik.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. LÄS MER

 2. 2. Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenska bokförl

  Författare :Rolf Hillman; Stockholms universitet.; [1962]
  Nyckelord :Svenska språket; Retorik; Talekonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Ambassador's Letter On Diplomacy as Ideological State Apparatus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Alexander Stagnell; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Retorik; Diplomacy; Diplomacy Studies; Slavoj Zizek; André Brink; Other research area; Annat forskningsområde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motorikens retorik Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Wahl; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Motorik; Diskursanalys; Vetenskapssociologi; Diskursiv psykologi; Kroppsvetande; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive actions that make these inscriptions credible and relevant. LÄS MER

 5. 5. Kreativt skrivande och kritiskt tänkande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Hélène Edberg; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis;

  Sammanfattning : I högskolesammanhang finns en tendens att betrakta fantasi och känsla som hinder för kritiskt tänkande. I denna studie, som har en högskoledidaktisk utgångspunkt, prövas tvärt om att se subjektivitet som resurs. Studien prövar lärande genom skrivande. LÄS MER