Sökning: "Retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade ordet Retorik.

 1. 1. Gustaviansk retorik : stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803

  Författare :Rolf Hillman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Retorik; Talekonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Härskarhyllning och påverkan : Panegyriken kring tronskiftet 1697 i det svenska Östersjöväldet

  Författare :Birgitta Ekblom; Jon Viklund; Nils Ekedahl; Ann Öhrberg; Daniel Möller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; history; political culture; Sweden; 1700th century; Karl XI; Karl XII; propaganda; epideictic; panegyric; retorik; historia; epideiktik; panegyrik; Karl XI; Karl XII; 1600-tal; propaganda; politisk kultur; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine how Swedish-language printed panegyrics of Karl XI and Karl XII, written in connection with the 1697 royal succession, functioned as a channel for political communication in the Swedish Baltic empire. The material comprises 34 Swedish-language printed items from Sweden, Finland, and Swedish Pomerania. LÄS MER

 3. 3. Motorikens retorik : Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys

  Författare :Thomas Wahl; Mats Franzen; Ingunn Moser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Motorik; Diskursanalys; Vetenskapssociologi; Diskursiv psykologi; Kroppsvetande; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive actions that make these inscriptions credible and relevant. LÄS MER

 4. 4. Topos som meningsskapare : retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande geonom argumentation

  Författare :Maria Wolrath Söderberg; Lennart Hellspong; Tina Kindeberg; Anders Eriksson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rhetoric; topoi; critical thinking; learning; Aristotle; Meaning making; Retorik; topos; doxa; kritiskt tänkande; pedagogik; Aristoteles; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : De flesta teorier om meningsskapande som är moderna inom ramen för den högskolepedagogiska diskursen i Sverige idag utgår från en perspektivisk kunskapssyn. Det kan emellertid vara svårt att realisera en didaktik som tar många synsätt på allvar i klassrummet utan att landa i hållningslös relativism. LÄS MER

 5. 5. "Strunt alt hvad du orerar" : Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden

  Författare :Peter Lind; Lars Burman; Otto Fischer; Marie-Christine Skuncke; Lars Lönnroth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Carl Michael Bellman; epideictic rhetoric; clubs and societies; 18th century; ceremonies; parody; Carl Michael Bellman; demonstrativ retorik; klubbar och sällskap; 1700-tal; ceremonier; parodi; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The 1760's and 1770's saw the emergence of numerous clubs, orders and societies in Stockholm. One of the most extraordinary expressions of this phenomenon was Carl Michael Bellman's Bacchi Orden, a series of semi-public dramatic entertainments chronicling the exploits of the members of Bacchi Orden, a fictional society enrolling several of Stockholm's most notorious drunkards and dedicated to the celebration of Bacchus. LÄS MER