Sökning: "Ancient Greece"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Ancient Greece.

 1. 1. Heterological Ethnicity Conceptualizing Identities in Ancient Greece

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johannes Siapkas; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Classical archaeology and ancient history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Antikens kultur och samhälle; Classical archaeology and ancient history; theory; ethnicity; classical archaeology; ancient history; primordialism; instrumentalism; Messenia; helots; heterology; de Certeau; Antikens kultur och samhällsliv; antikens kultur och samhällsliv; Classical Archaeology and Ancient History;

  Sammanfattning : In accordance with the heterological tradition, this study emphasises the determining effect of theoretical assumptions on our conceptualizations of the past. This study scrutinises how classical archaeologists and ancient historians have conceptualized ethnic groups, in particular the Messenians. LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Greek Cisterns : Water and risk in ancient Greece, 600–50 BC

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University

  Författare :Patrik Klingborg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cisterns; Greece; Water; Risk; Materiality; Water supply; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study explores cisterns in the Greek world 600–50 BC based on a representative body of archaeological material of 410 cisterns from 49 sites presented in a catalogue, and the literary and epigraphic evidence. The aim is to investigate when and how cisterns were constructed, how they were used and functioned in ancient Greek society and why they were used only at certain times. LÄS MER

 4. 4. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. LÄS MER

 5. 5. Berbati between Argos and Corinth : the excavations at Pyrgouthi in 1995 and 1997 : from the early Iron Age to the early Roman period

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Arto Penttinen; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Landscape archaeology; border zone; boundary; Corinthia; Argolid; Early Iron Age Greece; Classical Greece; Hellenistic Greece; Early Roman Greece; pastoralism; transhumance; animal husbandry; ancient agriculture; potters kiln; tower; fortification; antikens kultur och samhällsliv; Classical Archaeology and Ancient History;

  Sammanfattning : This dissertation is based on the finds from the archaeological excavations at Pyrgouthi, Berbati, in the Argolid, Greece, in 1995 and 1997. The excavations focused on a rectangular tower built of heavy polygonal blocks, which was identified as belonging to a farmstead site during an earlier surface survey in the area. LÄS MER