Sökning: "Känslor"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade ordet Känslor.

 1. 1. Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Författare :Malena Gustavson; Nina Lykke; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bisexuality; drag king; lesbian; heterosexuality; queer theory; gender sex; feminism; subject positions; relationships; non-monogamy; materiality of the body; performance; Bisexualitet; dragking; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; icke-monogami; kroppens materialitet; performance; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER

 2. 2. Negotiating the Normal Birth : Norms and Emotions in Midwifery Education

  Författare :Jenny Gleisner; Boel Berner; Corinna Kruse; Jessica Mesman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 3. 3. De som inte kan simma kommer nog att dö! : En studie om barns tankar och känslor rörande klimatförändringarna

  Författare :Anna Pettersson; Leif Östman; Maria Ojala; Danielle van der Burgt; Mattias Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; climate change; emotions; thoughts; coping; social representations; self-efficacy; barn; klimatförändringar; känslor; tankar; coping; sociala representationer; självtillit; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study has investigated the thoughts and the emotions concerning climate change among children. The main purpose of the thesis is to study how the children cope with the threat of climate change and if they see it as something concerning their on lives. LÄS MER

 4. 4. Pilots’ decision-making, emotions and cognitive performance in simulated environments

  Författare :Eduardo Rosa; Johan Willander; Igor Knez; Robert Ljung; Nicklas Dahlström; Eric Groen; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aviation; pilot; simulation; environment; decision-making; fatigue; cognition; emotion; physiology; flyg; pilot; simulering; miljö; beslutsfattande; trötthet; kognition; känslor; fysiologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate pilots’ performances in distinct simulation environments as related to the phenomena of cognition, emotion and fatigue. By doing so, it provides psychological material to broaden the understanding and possibility to development of pilots’ non-technical skills category related to the operational context. LÄS MER

 5. 5. Smittsamt : en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Författare :Ann Werner; Johan Fornäs; Anne Scott Sörensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; Music; Musikvetenskap; Gender studies; Genus; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap; Music; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER