Sökning: "Seneca"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Seneca.

 1. 1. Pet imaging of two monoaminergic neurotransmitter systems in brain : studies of the norepinephrine transporter and dopamine D©ü receptor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Nicholas Seneca; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Positron emission tomography (PET) has been widely used to study non-invasively function of the brain, pathophysiology of disease and aid in the development of new drugs. PET and selective radiolabeled molecules allow imaging of certain critical components of neurotransmission, such as pre-synaptic transporters and post-synaptic receptors in living brain. LÄS MER

 2. 2. Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Henrik Rydell Johnsén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermogenes; Late Antiquity; Early Christianity; Sinai; rhetoric; cardinal vices; moral formation; John Climacus; monasticism; Religious Studies and Theology; Evagrius Ponticus; progymnasmata; Seneca; Apophthegmata Patrum; Plutarch; Religion och teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av en undersökning av den litterära formen och den litterära kompositionen hos Johannes Klimakos Stege, samt en studie av hur författaren använder traditionen för att undervisa sin läsare. Förutom en kort introduktion och en genomgång av tidigare forskning, omfattar avhandlingen fyra kapitel. LÄS MER

 3. 3. Imperial Freedmen and Roman Society : A study on the social standing of imperial freedmen as expressed in literary and epigraphic sources in the early Roman Empire

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Linguistics and Philology

  Författare :Lisa Hagelin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; imperial freedmen; emperor; status; social history; early empire; Pliny; Tacitus; Seneca; Latin epigraphy; Rome; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Latin language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Latin; Latin; Latin;

  Sammanfattning : This study discusses the imperial freedmen’s standing in Roman society as it is expressed in literary and epigraphic sources. It has often been assumed that the traditional elite had a general negative attitude towards this group, and previous scholars have interpreted the social standing of the imperial freedmen very differently due to the discrepancy between the legal status and the social status of these freedmen. LÄS MER

 4. 4. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :James M Starr; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hellenistic philosophy; incorruption; virtue; ethics; participation; knowledge; koinônos; divine nature; Epictetus; Seneca; Stoicism; Plutarch; Philo; Josephus; Old Testament; Paul; 2 Peter; General Epistles; Bible; New Testament; Corpus Hellenisticum; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är ett teologiskt studium av ett i biblisk litteratur säreget uttryck som angår livets mening: ”att ni skall bli delaktiga av gudomlig natur” (2 Petrus 1:4). Efter en analys av 2 Petrus 1:1-11 undersöks några utvalda texter tillgängliga vid första århundradet som behandlar temat ”att bli delaktiga av gudomlig natur”. LÄS MER

 5. 5. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER