Sökning: "Grekisk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Grekisk litteratur.

 1. 1. Researcher, Traveller, Narrator : Studies in Pausanias' Periegesis

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Johanna Akujärvi; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Greek history warfare in; Panhellenism; Second Sophistic; second person narrative; homodiegetic narrative; narrator; Pausanias; Periegesis; and reception of ; Greek literature; Grekisk litteratur;

  Sammanfattning : This is a study of the second century AD literary work 'Periegesis Hellados', i.e. description of, or guide to, Greece, written by the otherwise unknown author Pausanias. This is a purely textual study with the whole of the Periegesis as its object. LÄS MER

 2. 2. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

  Detta är en avhandling från Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

  Författare :Britt Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Byzantinology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Bysantinologi; Kristendom; Christianity; desert fathers; holy cross-dresser; salos; holy fool; secret servant of God; secret saint; monasticism; xeniteia; hagiography; Apophthegmata Patrum; Anastasia Patrikia; Andronikos and Athanasia; Thomais Alexandrina; Eulogius latomus; Eulogios the Stone-cutter; Marcus salus; Daniel of Scetis Mark the Fool; Alexandria; Egypt; Byzantine Greek; Late Antiquity; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Greek language; Grekiska språket; Greek literature; Grekisk litteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en ny edition med en parallell engelsk översättning av åtta grekiska berättelser relaterade till ökenfadern Daniel från Sketis: 1) Abba Daniel från Sketis; 2) Abba Marcus, den helige dåren; 3) Den blinde mannen; 4AB) En helig och kysk ung kvinna; 5) Kvinnan som låtsades vara en drinkerska; 6) Eulogios Stenhuggaren; 7) Andronikos Penningväxlaren och hans hustru Athanasia; 8) Anastasia Patrikia. Berättelserna handlar om människor som är heliga i det fördolda och om kvinnor som döljer sin rätta identitet genom att klä sig i manskläder i 500-talets Egypten. LÄS MER

 3. 3. John Philoponus against Cosmas Indicopleustes : A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria

  Detta är en avhandling från Greek

  Författare :Birgitta Elweskiöld; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofins historia; history of ideas; History of philosophy; Humaniora; Humanities; Cosmas Indicopleustes ; John Philoponus ; philosophical terms ; heaven; Two-floor building ; firmament; idéhistoria; Greek language; Grekiska språket; Greek literature; Grekisk litteratur;

  Sammanfattning : The scope of this study is to compare John Philoponus and Cosmas Indicopleustes, two Christian individuals of different backgrounds and belonging to different fractions of the Church in the turbulent time for the Church in sixth century Alexandria. Any Christian is likely to feel the need to define how the tenets of his or her faith relate to contemporary science. LÄS MER

 4. 4. Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The Conflict between Philosophy and Rhetoric in the Second Century A.D

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Dimitrios Karadimas; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Grekisk litteratur; Greek literature; idéhistoria; Filosofins historia; history of ideas; History of philosophy; Second Sophistic.; philosopher; rhetorician; sophist; orator; rhetor; Sextus Empiricus; Aelius Aristides; rhetoric; philosophy;

  Sammanfattning : The subject of this study is the re-intensified dispute between rhetoric and philosophy in the times of the Second Sophistic. The focus of our investigation has been on two authors of this period who have left behind treatises the explicit purpose of which is to attack or defend rhetoric: Sextus Empiricus who is sharply criticising rhetoric and Aelius Aristides who is defending it. LÄS MER

 5. 5. Minnet går gränsvakt. Fyra poeter ur 1970-talets grekiska diktargeneration

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Ann-Margaret Mellberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kostas Papageorgiou.; Tzeni Mastoraki; Maria Kirtzaki; The Greek 1970s Generation; Michalis Ganas; Greek literature; Grekisk litteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling har varit att visa på några viktiga drag som framträder vid en undersökning och en jämförelse av fyra etablerade poeter från 1970-talets diktargeneration i Grekland: Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki och Kostas Papageorgiou. Genom att deras litterära skapande satts i en tydlig relief mot relevanta politiska, historiska och samhälleliga skeenden har deras lyrik kunnat förankras inte bara i den litterära traditionen utan även i det fundamentala begreppet ”hemland”. LÄS MER