Sökning: "kyrkohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet kyrkohistoria.

 1. 1. Georg Gustafsson - församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

  Författare :Nils-Eije Stävare; Ruth Franzén; Runar Eldebo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Church history; Georg Gustafsson; Preaching; Healing ministry; Pentecostal movement; church-leader; revival; neoevangelism; Rosenianism; Kyrkohistoria; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis is about the Pentecostal preacher Georg Gustafsson (1899-1983). The aim is to describe, analyse and evaluate his devoted service for the Swedish Pentecostal movement during more than 60 years of his life. The thesis describes the person, his lifetime achievement and the context within which his work was carried out. LÄS MER

 2. 2. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Författare :Klas Hansson; Oloph Bexell; Kjell O. Lejon; Gustav Björkstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER

 3. 3. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER

 4. 4. Hustru och man i Birgittas uppenbarelser

  Författare :Nina Sjöberg; Ruth Franzén; Tore Nyberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Birgitta; marriage; gender; sexuality; medieval church; revelations; sin; parenthood; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : St. Birgitta of Sweden has left to us almost 700 revelations, influenced by theology in her time and the world she lived in. This dissertation examines what these revelations can tell us about husband and wife in the fourteenth century. It examines different fields of married life and the male and female roles in them. LÄS MER

 5. 5. Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI : en renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästerskap/konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning

  Författare :Kari Lawe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrkohistoria; Biografi; Genealogi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Church history; Kyrkohistoria; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER