Sökning: "Romersk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Romersk historia.

 1. 1. Landscape Dynamics Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Gustaf Svedjemo; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; Archaeology; History; Historical maps; Roman Iron Age; Migration Period; Middle Ages; Village; Village formation; Farm; Settlement archaeology; Spatial analyses; GIS; Prediction modelling.; Gotland; Arkeologi; Historia; Historiska kartor; Romersk järnålder; Folkvandringstid; By; Bybildning; Gård; Bebyggelsearkeologi; rumsliga analyser; GIS; Geografiska informationssystem; prediktionsmodellering;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the long-term dynamics and fluctuations of settlements on Gotland for the period from AD 200 up until early modern times. The settlement structure on Gotland is most often described as very stable and consisting of solitary farms, established in the Iron Age. LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Från grav till gård : romersk järnålder på Gotland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kerstin Cassel; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Houses with a stone foundation represent a new type of building on Gotland in the middle of the Roman Iron Age. At the same time there are other changes, for instance the number of visible graves decreases, and the farm and its land are emphasized by the stone enclosures that meander in the landscape. LÄS MER

 4. 4. Delar av en grav och glimtar av en tid : Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Lotta Fernstål; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tuna; Badelunda; Västmanland; Late Roman Iron Age; Grave X; stone-settings; chamber graves; stone enclosures; hill-forts; travel routes; beads; snake-shaped rings; vessels; serving utensils; oral traditions; altered states of consciousness; performative-constructive gender perspective; creolization; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : Grave X was found in 1952 during construction work in Tuna in Badelunda parish, in the province of Västmanland. Objects from this 3rd Century grave were dispersed and the stone grave covering and cist-like wooden burial chamber were cut almost in half as a result of the construction work that unearthed it. LÄS MER

 5. 5. The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Henrik Gerding; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mundus; Spatial concepts; Punctuation marks; Via Appia; Late Republican Rome; Prosopography; Three-dimensional documentation; Sepulchral architecture; Circular monuments; Cylindrical tombs; Ancient history; Roman architecture; Buildings archaeology; Katabasis; Crassus; Augustus; Spolia Opima; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en detaljerad studie av ett enskilt antikt byggnadsverk – Caecilia Metellas mausoleum. Detta gravmonument tillhörde en högättad romersk kvinna och är beläget intill Via Appia strax utanför Rom. LÄS MER