Sökning: "history of emotions"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden history of emotions.

 1. 1. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. Populärhistoriens tjusning och kraft Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Fredrik Holmqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; didactics of history; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER

 3. 3. Känslans patriark sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ina Lindblom; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibility; sentimentalism; emotional practices; emotional community; history of emotions; eighteenth century; Carl Christoffer Gjörwell; friendship; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of how the culture of sensibility was expressed in the everyday practices and social relations of the Gjörwell family. Headed by publicist, publisher and royal librarian Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811), the Gjörwell family served as the centre of a wide circle of friends in late 18th-century Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Kultiveringens politik Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Synne Myrebøe; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Martha Nussbaum; Cultivation; Tragedy; Emotions; Political Philosophy; Heraclitus; Plato; Aristotle; Stoics; Educational Philosophy; History of Philosophy; Bildung; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The Politics of Cultivation is a study on how the American philosopher Martha Nussbaum actualizes Ancient political philosophy to re-negotiate core assumptions in her own contemporary ethical-political discussions. The aim is to explore the potentiality Nussbaum discerns in Ancient philosophy and how this potentiality is actualized in her thoughts on cultivation as a critique of what she sees as reductive cultures of knowledge. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på historiefilmslitteracitet en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Deldén; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiedidaktik; didactics of history; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER