Sökning: "Kejsare"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Kejsare.

 1. 1. Traduction en vieux français du De arte venandi cum avibus de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen

  Detta är en avhandling från Stockholm "T3 - Studia Romanica Holmiensia, 99-0635418-6 ; 4" : univ

  Författare :Gustaf Holmér; Fredrik II (tysk-romersk kejsare); Stockholms universitet.; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Stockholm "T3 - Studia Romanica Holmiensia, 99-0635418-6 ; 4" : univ

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Peter the Great's administrative and judicial reforms : Swedish antecedents and the process of reception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning

  Författare :Claes Peterson; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; Russia; Peter I; kejsare av Ryssland; 1672-1725; 1700-talet; Administration; Förvaltning; Svenska influenser; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER