Sökning: "Kejsare"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Kejsare.

 1. 1. Traduction en vieux français du De arte venandi cum avibus de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen

  Detta är en avhandling från Stockholm "T3 - Studia Romanica Holmiensia, 99-0635418-6 ; 4" : univ

  Författare :Gustaf Holmér; Fredrik II (tysk-romersk kejsare); [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Stockholm "T3 - Studia Romanica Holmiensia, 99-0635418-6 ; 4" : univ

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER

 3. 3. Peter the Great's administrative and judicial reforms : Swedish antecedents and the process of reception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning

  Författare :Claes Peterson; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; Russia; Peter I; kejsare av Ryssland; 1672-1725; 1700-talet; Administration; Förvaltning; Svenska influenser; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER