Sökning: "Historieskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Historieskrivning.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Lek med lust 'Theatertanz', genusaspekter och historieskrivning

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Eva Lundgren; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Julian Algo; danshistoria; svensk-tyska kulturrelationer; genus; modernism; antisemitism; historiografi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation treats the choreographic works of Julian Algo (1899-1955), a ballet master in the Royal Opera house in Stockholm 1931-1952, whose experience and education were from Theatertanz, and Swedish dance history about his works. Theoretically it is inspired by post-modern historiography (Jenkins, Munslow, White), queer theory (Sedgwick, Doty, Rosenberg) and research about masculinities in dance (Burt). LÄS MER

 3. 3. A Struggle for the Realm : Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Margaretha Nordquist; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; chronicles; ideology; historiography; rhyme chronicles; Middle Ages; realm; Sturekrönikan; Cronica Swecie; Sturekrönikan; Cronica Swecie; rimkrönikor; medeltiden; ideologi; riket; historieskrivning; historia; History;

  Sammanfattning : The period from the mid-fifteenth century to the early sixteenth century was characterised by recurrent political turmoil and conflict in Scandinavia in general, and in Sweden in particular. Political power was contested, not least because of the disputed conditions on which the Swedish realm should be governed as part of the Scandinavian union monarchy. LÄS MER

 4. 4. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER

 5. 5. Medeltid i centrum europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer

  Detta är en avhandling från Umeå : Arkeologi och samiska studier

  Författare :Leif Grundberg; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Archaeology; medieval; central places; Norrland; Ångermanland; Medelpad; hermeneutics; Europeanization; historiography; local history research; cultural heritage; use of history; cultural environment; regional development; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural heritage research. LÄS MER