Sökning: "Tårar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Tårar.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Tårarnas poetik : Nelly Sachs författarskap fram till och med In den Wohnungen des Todes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Faethon Preprint

  Författare :Daniel Pedersen; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nelly Sachs; förintelsen; tårar; arkiv; nobelpristagare; Tyskland; Sverige; exil; poetik; romantik; Novalis; judendom; Selma Lagerlöf; Kungliga biblioteket; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation Poetics of Tears: Nelly Sachs’s authorship to In den Wohnungen des Todes inquires into the early literary works of Nelly Sachs, written before the poet’s exile in Sweden. The study is based on an extensive archive research including a complete inventory of Sachs’s early writings, both her poetry and prose, and her scenic poetry and ”Puppenspiele”. LÄS MER

 3. 3. Studies of bacterial surface proteins interacting with the immune system

  Detta är en avhandling från Henrik G. Svensson, BMC B14, Tornavägen 10, 22184 Lund, Sweden

  Författare :Henrik G Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bakteriologi; Mikrobiologi; virologi; mykologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En av de viktigaste substanserna i vår kropp är proteiner, också kallade äggviteämnen. Proteiner har en mängd olika uppgifter i kroppen, de finns i våra celler där de har olika uppgifter såsom att fungera som enzymer, transportörer, signalsubstanser, eller som skyddsfaktorer. LÄS MER