Sökning: "kings"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet kings.

 1. 1. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. Kings at Karnak : a study of the treatment of the monuments of royal predecessors in the early New Kingdom

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gun Björkman; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rügen : a Forgotten Fief of the Danish Kings c. 1168–1325. Preter Rugiam et Terras ei Attinentes

  Detta är en avhandling från Kerstin Hundahl

  Författare :Kerstin Hundahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rügen; Denmark; Medieval; Principality; Wendic; Wends; War; Scandinavia; Baltic; Kings; Valdemar; Fief;

  Sammanfattning : The principality of Rügen was a fief under the Danish kings for nearly 200 years. In that time its princes provided valuable assistance in the form of primarily military service. This thesis tells the story of the forgotten principality and how its princes helped shape many of the most important events in Danish medieval history. LÄS MER

 4. 4. Johannes Magnus and the Composition of Truth : Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Astrid Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johannes Magnus; Latin historiography; history; historiography; truth; tyrants; kings; Gothicism; Renaissance;

  Sammanfattning : Johannes Magnus (1488–1544) was the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden. He was also a historian and wrote a work in Latin about Swedish history that was to gain an unparalleled importance. LÄS MER

 5. 5. Staging the world. Rome and the other in the triumphal procession

  Detta är en avhandling från Ida Östenberg, Department of Archaeology and Ancient history, Sölvegatan 2, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Ida Östenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; world mastery; kings; barbarians; conquest; aerarium; wealth; triumphator; representations; captives; spoils; enargeia; spectators; display; role-playing; processional sequence; self-definition; the other; ritual; performance; Rome; triumphal procession; oikumene.; Ancient history; Antikens och forntidens historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det romerska triumftåget var en segerprocession som paraderade in i och genom staden Rom efter varje segerrikt fälttåg. I tåget leddes byten och fångar av många olika slag samt avbildningar av erövrade platser och folkslag som tillverkats för processionen. LÄS MER