Sökning: "Classics"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet Classics.

 1. 1. Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales : A Contextual Analysis

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Aske Damtoft Poulsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-18]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Philology; Classics; Roman Literature; Classical Historiography; Tacitus; Intertextuality;

  Sammanfattning : The Roman historian Tacitus is not only our most important source for the Early Roman Empire, but also a literary artist second to none. His fragmentarily preserved Annales deals with the imperial rule established by the first emperor Augustus, the Julio-Claudian dynasty (AD 14 – 68). LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Violence gratuite et adolescents-bourreaux Réception, traduction et enjeux de deux romans suédois pour adolescents, en France, au début des années 2000

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

  Författare :Valérie Alfvén; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adolescent literature; censorship; France and Sweden; norms; Polysystem Theory; reception; role of the translator; sensitive topic; taboo; translation; unprovoked violence; Young adult literature; French; franska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to a better understanding of the role of Swedish literature for adolescents in the French literary scene in the early 2000s. The sociology of literature constitutes the main theoretical framework of this thesis. LÄS MER

 4. 4. « C'est ça, en fait. » Développer l'idiomaticité dans une L2 pendant un séjour linguistique Trois études sur le rôle des différences individuelles

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

  Författare :Klara Arvidsson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language; idiomaticity; multiword expressions; study abroad; individual differences; French; Romance Languages; romanska språk;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of idiomaticity in French as a second language (L2). Idiomaticity in this context refers to knowledge and use of multiword expressions (MWEs), such as for example c'est ça and en fait. LÄS MER

 5. 5. Sentieri e radure Le forme del cronotopo d'iniziazione in Alessandro Baricco

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

  Författare :Broula Barnohro Oussi; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alessandro Baricco; chronotope of initiation; Mircea Eliade; Mikhail Bakhtin; sacred; profane; space; time; quest; myth; chaos; cosmos; regressus ad uterum; descensus ad inferos; centre; verticality; Italian; italienska;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the elaborations of the initiation myth in contemporary Italian author Alessandro Baricco. The theoretical and methodological framework consists mainly of Mircea Eliade’s phenomenological theory of initiation. LÄS MER