Sökning: "Late Republican Rome"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Late Republican Rome.

 1. 1. Honorius and the city of Rome : Authority and legitimacy in late antiquity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Classical archaeology and ancient history

  Författare :Hans Lejdegård; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Emperor; Rome; relationship; legitimacy; Attalus; power; usurpation; senate; Alaric; propaganda; Honorius; adventus; consensus universorum; late antiquity.; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study examines the importance of the concept of Roma et Augustus, the close relationship between the Roman emperor and the city of Rome, in the reign of Honorius, who reigned in AD 395-423. Rome and the emperor were two of the most important and conspicuous manifestations of Roman civilisation and power, around which much of late antique ideology of authority and legitimacy was formulated. LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Uppsala : Classical archaeology and ancient history

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. Constructing Historical Realism : International Relations as Comparative History

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Martin Hall; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory; historical sociology; feudalism; Late Antiquity; Japan; Republican Rome; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : In this study the author seeks to develop Historical Realism as a new approach to International Relations. Drawing on recent theoretical developments in International Relations and Historical Sociology it is argued, first, that a distinction between constitutive and causal theory is necessary and, second, that this distinction makes comparisons at a high level of abstraction across time and space possible. LÄS MER

 4. 4. The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Henrik Gerding; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mundus; Spatial concepts; Punctuation marks; Via Appia; Late Republican Rome; Prosopography; Three-dimensional documentation; Sepulchral architecture; Circular monuments; Cylindrical tombs; Ancient history; Roman architecture; Buildings archaeology; Katabasis; Crassus; Augustus; Spolia Opima; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en detaljerad studie av ett enskilt antikt byggnadsverk – Caecilia Metellas mausoleum. Detta gravmonument tillhörde en högättad romersk kvinna och är beläget intill Via Appia strax utanför Rom. LÄS MER