Sökning: "pedagogik i praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden pedagogik i praktik.

 1. 1. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis : om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Författare :Gudrun Svedberg; Torbjörn Danell; Kerstin Munck; Tomas Kroksmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 2. 2. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 3. 3. Simulering i undervisning : en kritisk granskning av artificiell praktik i allmänutbildning

  Författare :Sverker Lindblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Policy som text och som praktik : en analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Författare :Guadalupe Francia; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; equality; free choice; educational reform; pupil voucher system; effective schools; Islamic schools; inter-textuality; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relation between policy as text and policy as practice, with a focus on Swedish educational reform in the 1990s in regard to comprehensive schooling.School reform in the 1990s has resulted in major changes in Swedish compulsory education. LÄS MER

 5. 5. Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik

  Författare :Lena Nilsson; Christina Gustafsson; Bengt Lindström; Sven Hartman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health promotion; health education; health promoting schools; school development; salutogenic model; empowerment; student participation; democracy; on; democracy; writing; dialogue; pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to investigate whether, and if so how, schools can be developed in a way that foregrounds a greater awareness of their role in the promotion of health. This thesis is about how the school itself, that is to say everything that can be subsumed within the notion of education, can promote health. LÄS MER