Sökning: "Oratory"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Oratory.

 1. 1. The Discourse of Oratory : The New Rhetoric and Romantic Writing in Eighteenth and Nineteenth Century Britain

  Detta är en avhandling från Ann Arbor, MI : UMI Company

  Författare :Michael Davis; Blekinge Tekniska Högskola.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Oratory; Belles Lettres; History of Rhetoric; Romanticism; Britain;

  Sammanfattning : The Discourse of Oratory: The New Rhetoric and Romantic Writing is a study of the cultural anxieties about the power of public speaking that pervaded the mid eighteenth to early nineteenth centuries. Its argument is that those anxieties formed a discursive center for two of the most important forces in the history of British letters and literary studies -- Romanticism and the New Rhetoric -- and that those forces engaged it primarily through a shared concern with the rise of religious evangelism. LÄS MER

 2. 2. Making Enemies : The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory

  Detta är en avhandling från Ann Arbor, MI : UMI Company

  Författare :Isak Hammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient Rome; late Republic; political culture; Cicero; oratory; immorality; cultural logic; rhetoric; cultural history; invective;

  Sammanfattning : This thesis examines the role played by the topic of immorality in the extant speeches of the Roman politician Marcus Tullius Cicero (106-43 BCE)and subsequently in the Roman political culture of the late Republic. It traces the portraits of immorality that Cicero made of his political and forensic enemies throughout his political career and his use of immorality as an argument in the Roman Senate, public assembly, and the courts. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio academica, de influxu affectuum in oratoriam & poësin, quam consent. ampl. ord. philos in academia Upsaliensi, eruditorum censuræ modeste subjiciunt, auctor Carolus Joh. Alström ... et respondens Aaron Westeen, Arbogia Westmanni, in auditorio Gustaviano die [23] Junii MDCCLVIII

  Detta är en avhandling från Holmiæ, typis Grefingianis

  Författare :Carl Johan Ahlström; Uppsala universitet.; [1758]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Författarskap; Imagination philosophy ; Creative ability; Authorship; Creative writing; Poetry; Oratory; Creative writing; Creative ability; Inspiration; Poetry; Kreativitet; Inspiration; Kreativt skrivande; Poesi; Vältalighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Holmiæ, typis Grefingianis

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 5. 5. Libanius' Declamations 9 and 10

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mikael Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Libanius; Pseudo-Hermogenes; Themistocles; Neocles; Herodotus; Aelius Aristides; De inventione; rhetoric; declamation; judicial oratory; prooimia; diegesis; pistis; epilogos; basis; apokeryxis;

  Sammanfattning : Of the Antiochene orator Libanius, active in the 4th century A.D., we have an unusually large quantity of literary products preserved. The works attributed to him include among others speeches, progymnasmata, and letters. LÄS MER