Sökning: "regulatory t cells"

Visar resultat 1 - 5 av 344 avhandlingar innehållade orden regulatory t cells.

 1. 1. T-cell responses to Helicobacter pylori in humans and a possible role of regulatory T cells

  Författare :Anna Lundgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Helicobacter pylori; mucosal immunology; stomach; duodenum; asymptomatic; duodenal ulcer; gastric adenocarcinoma; T cells; regulatory T cells; dendritic cells; T-cell recruitment;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori colonize the stomach and areas of gastric metaplasia in the duodenum. The bacteria induce both local and systemic immune responses, but despite this, the infection normally persists for life and causes chronic gastritis in all infected subjects and peptic ulcers or gastric cancer in 10-20% of infected individuals. LÄS MER

 2. 2. T Regulatory Cells – Friends or Foes?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Camilla Lindqvist; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Treg; T regulatory cell; FoxP3; CD25; CLL; B-cell lymphoma; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Clinical immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Klinisk immunologi; Klinisk immunologi; Clinical Immunology;

  Sammanfattning : T regulatory cells (Tregs) have been extensively studied in patients with cancer or autoimmunity. These cells hamper the immune system’s ability to clear tumor cells in cancer patients. In autoimmune diseases, on the other hand, they are not able to restrain autoreactive immune responses. LÄS MER

 3. 3. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Författare :Sara Rattik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros. Ateroskleros, eller åderförkalkning, medför att blodkärlens väggar blir tjocka och förlorar sin normala rörlighet på grund av inlagring av fett och bildningen av ett s.k. aterosklerotiskt plack. LÄS MER

 4. 4. Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Lukas Cederbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; CD152; Costimulation; Dendritic cells; Regulatory T cells; CD4 CD25 ; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). LÄS MER

 5. 5. The immortalization process of T cells with focus on the regulation of telomere length and telomerase activity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Sofie Degerman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immortalization; senescence; T cells; Nijmegen breakage syndrome; telomere; telomerase; hTERT; generic aberrations; methylation; MEDICINE; MEDICIN; patologi; Pathology;

  Sammanfattning : Cellular immortalization is a major hallmark of cancer and is a multi-step process that requires numerous cell-type specific changes, including inactivation of control mechanisms and stabilization of telomere length. The telomeres at the chromosome ends are essential for genomic stability, and limit the growth potential of most cells. LÄS MER