Sökning: "FoxP3"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade ordet FoxP3.

 1. 1. On the induction and function of Foxp3+ regulatory T cells

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Cecilia Oderup; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; regulatory T cell; serology; Immunology; superantigen; costimulation; dendritic cell; Foxp3;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunsystem har utvecklats för att skydda våra vävnader och organ vid infektioner, cancerväxt och andra skador. Immunsystemet utgörs av en mängd olika celltyper som på olika sätt specifikt, främst genom uttryck av receptorer på cellytan, reagerar på främmande strukturer, från t ex patogener eller tumör celler eller andra substanser som signalerar stress eller fara. LÄS MER

 2. 2. Regulatory CD4+FOXP3+ T cells in Helicobacter pylori-induced disease

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Bert Kindlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Regulatory T cells; Helicobacter pylori; duodenal ulcer; gastric cancer; FOXP3;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori colonize the gastric or duodenal mucosa of approximately half of the worlds’ population. Although most individuals are asymptomatic, H. pylori infection cause peptic ulcers or gastric cancer in 10-15 % and 1-2 %, respectively, of the infected individuals. LÄS MER

 3. 3. Posttransplant Lymphoproliferative Disorders Studies of Epstein-Barr Virus, Regulatory T Cells and Tumor Origin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Amelie Kinch; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTLD; Lymphoma; Epstein-Barr Virus; EBV DNAemia; FoxP3; Treg; Microenvironment; Cell of Origin; Recipient; Transplantation; Immunosuppression; Hepatitis C; Survival; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Epstein-Barr virus (EBV) infects almost all humans and establishes lifelong latency in B cells. Posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) is a rare but serious complication after transplantation triggered by immunosuppression and often related to EBV infection. LÄS MER

 4. 4. Beta Cell Function: from Human Genetics to Animal Models

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Martins Kalis; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; animal model; Dicer1; genetics; genetic association; single nucleotide polymorphism; SNP; INS-1E; AAT; FOXP3; beta cell function; insulin secretion; FFAR1; insulin; T2D; glucose; T1D;

  Sammanfattning : Beta cell function is an important factor in the development of both Type 1 (T1D) and Type 2 (T2D) diabetes mellitus. T1D is characterized by a primary defect in insulin secretion due to the immune-mediated beta cell destruction, however, the more common T2D beside insulin resistance also include impaired beta cell function as a consequence to abnormal glucose homeostasis. LÄS MER

 5. 5. Tolerance and Immunity: Opposite Outcomes of Microbial Antigen Stimulation

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Lena Eroukhmanoff; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TLR2; Tolerance; quinoline-3-carboxamide; Anergy; Foxp3; iNOS; IFN-β; CD4 splenic DCs;

  Sammanfattning : The immune system is remarkable in many ways. It exerts immunity to defend us from foreign pathogens, while it is also responsible for maintaining tolerance to avoid autoimmune diseases and allergy. This thesis includes three separate papers concerning both tolerance and immunity. LÄS MER