Sökning: "colon cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 227 avhandlingar innehållade orden colon cancer.

 1. 1. Chemoradiation in Gastrointestinal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Adalsteinn Gunnlaugsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biliary tract cancer; capecitabine; cholangiocarcinoma; chemoradiation; colon cancer; enteritis 5-fluorouracil; gallbladder cancer; oxaliplatin; pancreatic cancer; rectal cancer.;

  Sammanfattning : Locally advanced inextirpable gastrointestinal cancer has poor prognosis and is associated with high morbidity. One treatment option is to use radiotherapy, often combined with chemotherapy (chemoradiation), either as preoperative treatment to facilitate surgery or in the palliative setting to relieve symptoms. LÄS MER

 2. 2. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER

 3. 3. Cancer and Inflammation Role of Macrophages and Monocytes

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Alexander Hedbrant; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; M1 macrophages; M2 macrophages; colon cancer; lung cancer; prostaglandin E2; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Macrophages are cells of the innate immune system that can be found in large quantities in cancer tumors and affect cancer progression by regulating growth and invasiveness of cancer cells. There are two main phenotypes of macrophages denoted M1 and M2. LÄS MER

 4. 4. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Colorectal Cancer Audit and Health Economy in Colorectal Cancer Surgery in a Defined Swedish Population

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia Jestin; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; colorectal cancer; colon cancer; rectal cancer; epidemiology; quality assurance; quality control; health economy; survival; hospital category; emergency surgery; lymph nodes; tumour staging; anastomotic leakage; case-control study; surgical complications; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Sammanfattning : Colorectal cancer is one of the most common malignancies in Sweden, with more than 5000 new cases annually. Median age at time of diagnosis is approximately 75 years. Owing to the ageing population, the incidence of colorectal cancer is increasing. LÄS MER