Sökning: "immunosuppression"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade ordet immunosuppression.

 1. 1. NO, Immunosuppression and Tumor Immmunotherapy

  Detta är en avhandling från Pontus Hegardt, BMC I:12, 221 84 Lund

  Författare :Pontus Hegardt; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; IL-18; IFN-gamma; rat; colon carcinoma; glioma; tumor immunotherapy; immunosuppression; NO; iNOS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tumörimmunologisk grundkurs: En tumörcell har en gång i tiden varit en vanlig laglydig cell i någon av kroppens vävnader men på grund av arv eller dålig uppväxtmiljö så har denna cell upphört att följa de tillväxt begränsande regler som normala celler rättar sig efter. Förutom att kontrollen av celldelningen upphört så kan tumörcellen uppvisa ett mer eller mindre asocialt beteende. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of leukemia-induced immunosuppression

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Johan Aurelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute myeloid leukemia; Immunosuppression; Immunotherapy; Reactive oxygen species; PARP-1; NK cells; T cells;

  Sammanfattning : This thesis aimed to define the role of reactive oxygen species (ROS), produced by the NADPH oxidase of myeloid cells, in the regulation of lymphocyte function with focus on ROS-induced dysfunction of natural killer (NK) cells and T lymphocytes in myeloid leukemia. In Paper I, a novel mechanism is presented by which specifically activated T lymphocytes evade inactivation by ROS after antigen presentation. LÄS MER

 3. 3. Inflammation in Parkinson’s Disease and Experimental Neural Transplantation. Role of Cellular Responses, Cytokines and Immunosuppression in Graft Rejection

  Detta är en avhandling från Bilal Mirza, Section for Neuronal Survival, BMC-A10, SE-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Bilal Mirza; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; graft rejection.; pig; human; rat; xenogeneic; allogeneic; syngeneic; transplantation immunology; immunosuppression; cytokines; neural transplantation; Parkinson’s Disease; inflammation; neurodegeneration; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Abstract: Parkinson’s disease (PD) is a common neurodegenerative disorder. There is no proven protection, but many treatments can partially improve symptoms. The disease is caused by monogenetic mechanisms in very few cases, but for the majority of patients the etiology is unknown. LÄS MER

 4. 4. The balance between under- and over-immunosuppression after heart transplantation with emphasis on acute cellular rejection and chronic kidney disease. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2010

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Carl Söderlund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heart transplantation; immunosuppression; acute cellular rejection; chronic kidney disease; generic; heart transplantation; immunosuppression; acute cellular rejection; chronic kidney disase; generic;

  Sammanfattning : Background and aims:Heart transplantation (HT) constitutes the ultimate treatment choice for end-stage heart failure. Following HT, patients require life-long immunosuppressive treatment to prevent allograft rejection. LÄS MER

 5. 5. Dynamics of Human Leukocyte Antigen-D Related expression in bacteremic sepsis

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Sara Cajander; Örebro universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; monocyte HLA-DR; sepsis; immunosuppression; bloodstream infection; HLA-DRA; CIITA; qRT-PCR;

  Sammanfattning : Monocytic human leukocyte antigen-D related (mHLA-DR) expression determined by flow cytometry has been suggested as a biomarker of sepsisinduced immunosuppression.In order to facilitate use of HLA-DR in clinical practice, a quantitative real-time PCR technique measuring HLA-DR at the transcription level was developed and evalutated. LÄS MER