Sökning: "CD39"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet CD39.

 1. 1. Regulatory T cells and mucosal-associated invariant T cells in colon adenocarcinomas; Phenotype and function

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Filip Ahlmanner; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colon cancer; regulatory T cells; CD39; adenosine; immune checkpoint molecules; immunosuppression; MAIT cells; cytokines; cancer-specific survival;

  Sammanfattning : In many solid cancers, and also in colon adenocarcinomas, an increased accumulation of lymphocytes is beneficial for the patient. However, tumor-infiltrating immune cells may be either pro- or anti-tumorigenic and the balance between these two counteracting forces partly determines patient outcome. LÄS MER

 2. 2. Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Magnus Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental education; professional competence; phenomenology; higher education; phenomenographic research; education for sustainable development; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; phenomnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att undersöka blivande och utexaminerade miljövetare uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Professionaliseringen av miljöarbetet kan ses som en process som skedde till följd av en större samhällsförändring där miljöfrågorna tog plats i samhällsdebatten, vilket innebar att allt fler aktörer börjat arbeta med miljöfrågor. LÄS MER

 3. 3. Structure and Phase Behavior of Protein Solutions

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Björn Persson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistical Mechanics; Simulations; Protein Interactions; Phase Separation; Aggregation; Mutual Amplification;

  Sammanfattning : The complexity of proteins is reflected in the structure of their fluids. This is seen from strongly inhomogeneous distributions about the single protein. Using molecular simulations of protein models, based on experimental structures, the present work probes the directional forces between proteins. LÄS MER

 4. 4. ADP regulation of insulin secretion and beta-cell apoptosis

  Detta är en avhandling från Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Författare :Chanyuan Tan; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; P2Y; β-cell; ADP; insulin; apoptosis; autocrine; ectonucleotidase;

  Sammanfattning : The aims of this dissertation were to investigate the effects of extracellular purines on insulin secretion, and apoptosis in mouse pancreatic islets and β-cells; to examine if high glucose and free fatty acids induces β-cell apoptosis via autocrine effects of ADP acting on the P2Y13 receptor; and to investigate the modulation of extracellular purines in vascular smooth muscle cells (VSMCs) through ectonucleotidase or ATP release under the effect of high glucose. The expression of the ADP receptors P2Y1 and P2Y13 were shown in both mouse pancreatic islets and isolated β-cells using real-time PCR quantification. LÄS MER

 5. 5. Regulatory T cells in rheumatoid arthritis : contributions from different functional subsets

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Jessica Alexandra Herrath; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is a complex and multifactorial disease characterized by chronic joint inflammation and tissue destruction, which can affect all ethnic groups with a prevalence of 0.5-1%. LÄS MER