Sökning: "biomarkers"

Visar resultat 1 - 5 av 1012 avhandlingar innehållade ordet biomarkers.

 1. 1. Identification of tissue biomarkers of prognostic significance in pancreatic cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Dingyuan Hu; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pancreatic cancer; proteomics; mass spectrometry; Biomarkers; prognosis; CLCA1; pankreascancer; proteomik; masspektrometri; biomarkörer; prognos; CLCA1;

  Sammanfattning : Pankreascancer, dvs cancer i bukspottkörteln, utgör nu den tredje vanligaste orsaken till död i cancer och kommer om inga genombrott görs att utgöra andra orsak till cancerrelaterad död inom några år (efter lungcancer). Avsaknad av tidiga symtom och en uttalad terapisvikt är bidragande faktorer till den dåliga prognosen. LÄS MER

 2. 2. Biomarkers in pancreatic and other periampullary cancers - some familiar and one new

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Margareta Heby; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Periampullary adenocarcinoma; Pancreatic cancer; Biomarkers; Immunohistochemistry; Tissue microarrays;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Adenocarcinomas arising in the area around the papilla of Vater are referred to as periampullary adenocarcinomas and are of four different anatomical origins: pancreas, distal bile duct, ampulla and duodenum. These heterogeneous tumors are usually divided into two morphological subtypes, pancreatobiliary type (PB-type) and intestinal type (I-type), which provides more important prognostic information than tumor origin. LÄS MER

 3. 3. FROM SERUM TO TISSUE: GALECTIN-BINDING GLYCOFORMS OF SERUM GLYCOPROTEINS AS FUNCTIONAL BIOMARKERS

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Michael Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Galectin; glycoproteins; intracellular sorting; biomarkers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cellerna i kroppen är uppbyggda av fyra olika byggstenar: DNA, proteiner, fetter samt kolhydrater. Kolhydrater förknippas framförallt med energi och det pågår en intensiv debatt om kolhydraternas vara eller icke vara i vår kost. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Metabolites in Complex Biological Samples Using LC/MS and Multivariate Data Analysis : Metabolic Fingerprinting and Detection of Biomarkers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för analytisk kemi

  Författare :Helena Idborg; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metabolomics; Metabonomics; Metabolic Fingerprinting; Drug Metabolism; Biomarkers; Human Plasma; Rat Urine; LC MS; ZIC-HILIC; UPLC; UHPLC; ToF; Curve Resolution; Peak Detection; Pattern Recognition; Classification; PCA; PLS; PARAFAC; N-PLS; Data Fusion; Hierarchical Modeling; Batch modeling; Data Concatenation; Breast Cancer; Phospholipidosis; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : To facilitate early diagnosis of diseases and elucidation of the processes involved in their development and progression, various specific compounds or ‘biomarkers’ are often monitored. The first step is to decide which compounds to analyze. LÄS MER

 5. 5. Acute Pancreatitis. Biomarkers and radiology assessment

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Sternby; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment; Acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment;

  Sammanfattning : Background: Acute pancreatitis (AP) is a common and potentially severe disease. Early identification of severity grade is crucial for the outcome of the patient. For study approaches and comparison of inter-institutional data the AP patients need to be uniformly classified. LÄS MER