Sökning: "regulatory t cells"

Visar resultat 11 - 15 av 348 avhandlingar innehållade orden regulatory t cells.

 1. 11. Regulatory properties of dendritic cells and B cells in adaptive immunity

  Detta är en avhandling från Bengt Johansson-Lindbom, Dept. of Immunotechnology, Sölvegatan 33A, 223 62 Lund

  Författare :Bengt Johansson Lindbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Immunology; Cellular differentiation; Cytokines; Dendritic cells; B lymphocytes; T lymphocytes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människans immunsystem utgörs av en komplex sammansättning av celler och molekyler, som interagerar med varandra men även med kroppens övriga vävnader. Dess huvudsakliga uppgift är att förse sin värd med ett försvar mot yttre och inre förhållanden, som kan orsaka denna skada, t.ex. LÄS MER

 2. 12. On the induction and function of Foxp3+ regulatory T cells

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Cecilia Oderup; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; regulatory T cell; serology; Immunology; superantigen; costimulation; dendritic cell; Foxp3;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunsystem har utvecklats för att skydda våra vävnader och organ vid infektioner, cancerväxt och andra skador. Immunsystemet utgörs av en mängd olika celltyper som på olika sätt specifikt, främst genom uttryck av receptorer på cellytan, reagerar på främmande strukturer, från t ex patogener eller tumör celler eller andra substanser som signalerar stress eller fara. LÄS MER

 3. 13. Human intestinal T lymphocytes : a comparative analysis of phenotype and function in normal and inflamed mucosa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Silvia Melgar; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human intestinal mucosa; intraepithelial lymphocyte; lamina propria lymphocyte; γδ T cell; regulatory T cell; cytotoxicity; cytokine; basal lymphoid aggregate; ulcerative colitis; Crohn s disease;

  Sammanfattning : The epithelial lining of the gut must allow immediate contact with beneficial components as nutrients and normal microflora. At the same time it runs the constant risk of attack from pathogenic microbes and noxious agents. LÄS MER

 4. 14. T cell signatures and modulation by regulatory T cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Rubin Narayan Joshi; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : CD4 T cells are crucial coordinators of protective immune responses against microbes and tumors. However, immune responses misdirected towards self-antigens are the hallmarks of autoimmune diseases. Regulatory T cells (Tregs) maintain peripheral immune tolerance, mainly by suppressing effector T cells. LÄS MER

 5. 15. CD25+CD4+ regulatory T cells in rheumatic disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Duojia Cao; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human; rheumatic disease; synovial fluid; regulatory T cells; FOXP3; suppression; tolerance; autoimmunity;

  Sammanfattning : CD25+CD4+ T cells represent a unique cell lineage of thymus derived naturally occurring regulatory T cells. The gene Foxp3 (mouse)/ FOXP3(human) is strictly related to their generation in the thymus and their regulatory function in the periphery. LÄS MER