Sökning: "T regulatory cell"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade orden T regulatory cell.

 1. 1. Molecular and Cellular Complexity of Glioma Highlights on the Double-Edged-Sword of Infiltration Versus Proliferation and the Involvement of T Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Demet Çağlayan; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glioma; Sox2; Sox21; Snail; Bone morphogenetic protein; Sleeping Beauty; Gliomatosis Cerebri; T lymphocytes; T regulatory lymphocytes; Oncology; Onkologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Glioblastoma multiforme (GBM), the most common and malignant brain tumor, is characterized by high molecular and cellular heterogeneity within and among tumors. Parameters such as invasive growth, infiltration of immune cells and endothelial proliferation contribute in a systemic manner to maintain the malignancy. LÄS MER

 2. 2. Functional collaboration between HLH transcription factors in B cell development

  Detta är en avhandling från Ramiro Gisler, Stem cell laboratory, BMC, B12, Klinikg.26, 22184 Lund, Sweden

  Författare :Ramiro Gisler; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; E47; Early B cell Factor EBF ; Clinical genetics; Klinisk genetik; HLH proteins; transcription factors; gene expression; B cell development; transcription regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla friska människor har 46 kromosomer, 23 av dessa härstammar från modern och 23 från fadern. Kromosomer är långa kedjor av nukleinsyror som innehåller den genetiska informationen (arvsanlagen) som behövs för att ett befruktat ägg skall kunna utvecklas till en individ bestående av miljontals celler med mycket specialiserade och avancerade uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Gut bacteria, regulatory T cells and allergic sensitization in early childhood

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet Aidla Trading AB

  Författare :Hardis Rabe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastrointestinal system; Allergy and immunology in infancy childhood: periodicals; T-Lymphocytes; Regulatory; Regulatory T cells; T cell development; bacterial colonization of the gut; allergy; allergic sensitization; cohort study; children;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. To be or not to be, unraveling molecular mechanisms for lineage decisions in developing blood cells

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Robert Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; common lymphoid precursor CLP ; early B-cell factor 1 EBF1 ; B-cell; Stemcell; hematopoiesis; extracellulära vätskor; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : All hematopoietic cells originate from hematopoietic stem cells (HSC) residing in the BM. The process of differentiation, through which HSCs generate progenitors and subsequently mature blood cells has been extensively studied but many of the regulatory mechanisms involved remains elusive. LÄS MER

 5. 5. Recognition requirements and regulatory events directing T cell responses

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of immunology, Umeå university

  Författare :Martin Gullberg; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; T cell growth factor production; Lyt-2-positive T suppressor cell; Lyt-2-positive cytotoxic T lymphocytes; activation requirements of T lymphocytes; blocking of T cell functions;

  Sammanfattning : The present study has considered cellular and molecular requirements in T cell responses. The central role of T cell growth factors (TCGF) in T cell responses prompted us to study the regulatory events directing TCGF production in lectin stimulated cultures. LÄS MER