Sökning: "Hardis Rabe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hardis Rabe.

  1. 1. Gut bacteria, regulatory T cells and allergic sensitization in early childhood

    Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet Aidla Trading AB

    Författare :Hardis Rabe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastrointestinal system; Allergy and immunology in infancy childhood: periodicals; T-Lymphocytes; Regulatory; Regulatory T cells; T cell development; bacterial colonization of the gut; allergy; allergic sensitization; cohort study; children;

    Sammanfattning : .... LÄS MER