Sökning: "cohort study"

Visar resultat 1 - 5 av 1705 avhandlingar innehållade orden cohort study.

 1. 1. Geriatric Aspects of Frail Nursing Home Residents A Swedish cohort study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Westerlind; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: The number and proportion of older people are increasing in Sweden as well as throughout the western world. Older people with increasing assistance needs that can no longer be met in their own home need institutional long-term care in nursing homes. LÄS MER

 2. 2. Long-term outcome after cataract surgery a longitudinal study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Britta Lundqvist; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cataract; cataract surgery outcome; longitudinal study; subjective visual acuity; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology Ophtalmiatrics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi Oftalmiatrik; Ophtalmology; oftalmiatrik;

  Sammanfattning : Background Cataract surgery is the most common surgical procedure carried out in the developed world and surgery volumes have increased considerably during the last decades. Various aspects of the surgical procedure, including surgical incision size and intraocular lens materials, have changed substantially, improving the safety and the quality of the outcome. LÄS MER

 3. 3. Health-Related Quality of Life in Asthma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mai Leander; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; asthma; adult; quality of life; cohort studies; longitudinal study; questionnaires; epidemiology; prognosis; Gothenburg quality of life instrument; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Asthma; Adult; Quality of Life; Cohort Studies; Longitudinal study; Questionnaires; Epidemiology; Prognosis; Gothenburg Quality of Life Instrument; Göteborg Quality of Life Instrument;

  Sammanfattning : Health-related quality of life (HRQL) has become an important outcome in asthma, since traditional outcomes, such as respiratory symptoms and pulmonary function, might not entirely express the patient’s perception of the limitations caused by the disease. The aim of this thesis was to study HRQL in asthma and to analyse if HRQL was related to asthma onset and prognosis. LÄS MER

 4. 4. Pharmacoepidemiologic Studies of Diabetes Mellitus - with special reference to - Glucose Control and Prognosis of Type 2 Diabetes

  Detta är en avhandling från Jonny Olsson, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, SE-205 02 MALMÖ, Sweden

  Författare :Jonny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cohort study; longitudinal study; cross-sectional study; mortality; diabetes mellitus; Pharmacoepidemiology; prevalence; type 2 diabetes; diabetes costs; short-term sick-leave; premature retirement; production losses; inpatient care; glycaemic control; fasting blood glucose; oral antihyperglycaemic agents; sulphonylurea; metformin; insulin; combination treatment; drug utilization; prescribed daily doses; safety; effectiveness; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkemedel blir allt viktigare behandlings-instrument och kunskapen ökar om läke-medels verkningsmekanismer. Även om denna kunskap kombineras med resultat från kliniska läkemedelsprövningar är detta dock inte tillräckligt för att värdera kliniska fördelar och risker med en rutinmässig läkemedels-behandling, särskilt inte om behandlingen är långvarig. LÄS MER

 5. 5. Dietary fat as an exposure in epidemiological studies. Observations in the Malmö Diet and Cancer cohort

  Detta är en avhandling från Irene Mattisson, University Hospital MAS, entrance 59, SE-20502 Malmö, Sweden

  Författare :Iréne Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Absolute fat; cohort study; confounders; energy-adjustment; fibre; food groups; plant food; prospective study; relative fat; underreporting; Public health; Näringslära; epidemiology; breast cancer; Folkhälsa; epidemiologi; Nutrition;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka hur högt fettintag hänger samman med övriga kostvanor, livsstilsvanor och socioekonomisk status och om högt fettintag påverkar risken att insjukna i postmenopausal bröstcancer. Intag av fett och sambandet med hälsa är ett kontroversiellt område. LÄS MER