Sökning: "mucosal immunology"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden mucosal immunology.

 1. 1. Mucosal Immunity in Mycobacterial infections

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Anna Tjärnlund; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Immunology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Immunologi; immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : More than a century after the identification of the tubercle bacillus and the first attempts at vaccination, tuberculosis (TB) still remains one of the world’s most serious infectious diseases. TB, caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, is typically a disease of the lung, which serves both as port of entry and as the major site of disease manifestation. LÄS MER

 2. 2. The role of the epithelial cell in Escherichia coli induced neutrophil migration into the urinary tract

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :William Agace; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; E.coli; cytokines; epithelial cell; mucosal inflammation; neutrophil; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : This study examined the molecular mechanisms of neutrophil migration to sites of mucosal bacterial infection. (1) Bacterial induction of neutrophil chemotactic cytokines and their role in neutrophil migration. Uropathogenic E. LÄS MER

 3. 3. EFFECTOR T CELL HOMING TO THE SMALL INTESTINAL MUCOSA

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Hanna Stenstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; Immunology; serology; homing; intestine; GALT; chemokine receptor; lymphocyte; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett väl fungerande immunförsvar har kapaciteten att särskilja och oskadliggöra en ofantlig mängd sjukdomsframkallande ämnen och organismer. Immunförsvarets förmåga att skilja strukturer på främmande ämnen från våra egna strukturer i kroppen är viktig, eftersom försvaret annars kan angripa kroppens egna vävnader. LÄS MER

 4. 4. Regulation of T cell effector functions in the intestinal mucosa

  Detta är en avhandling från Immunology

  Författare :Petra Holmkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; T cells; memory; intestine; cytokines; differentiation; IL-18; inflammation; antigen presentation;

  Sammanfattning : T lymphocytes are a critical cellular component of the adaptive immune response. They are generated in the thymus from bone marrow derived progenitors, where they undergo commitment to the T cell lineage and differentiate and mature into naïve CD4+ and CD8+ T cells. LÄS MER

 5. 5. Functional analysis of the mouse J chain

  Detta är en avhandling från Immunology Unit, Sölvegatan 21, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Lena Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diphtheria toxin A; plasma cell; mucosa; J chain; knock-out; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : We have in this study analyzed the function of the murine Joining chain (J chain) in vivo. J chain is a polypeptide found in sera and secretions in complex with pentameric IgM and dimeric IgA. LÄS MER