Sökning: "Regulatory"

Visar resultat 1 - 5 av 1693 avhandlingar innehållade ordet Regulatory.

 1. 1. Gut bacteria, regulatory T cells and allergic sensitization in early childhood

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet Aidla Trading AB

  Författare :Hardis Rabe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastrointestinal system; Allergy and immunology in infancy childhood: periodicals; T-Lymphocytes; Regulatory; Regulatory T cells; T cell development; bacterial colonization of the gut; allergy; allergic sensitization; cohort study; children;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Författare :Sara Rattik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros. Ateroskleros, eller åderförkalkning, medför att blodkärlens väggar blir tjocka och förlorar sin normala rörlighet på grund av inlagring av fett och bildningen av ett s.k. aterosklerotiskt plack. LÄS MER

 3. 3. Chemical and enzymatic O-sulfation of heparin-related polysaccharides : functional and regulatory aspects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nahid Razi; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gene Regulatory Networks: Dynamics and Stability

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Carl Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Computer science; numerical analysis; Fysik; biomathematics biometrics; Bioinformatik; medicinsk informatik; biomatematik; Physics; medical informatics; transcriptional regulation; gene regulatory networks; Bioinformatics; signaling pathway profiling; stem cell regulation; metabolic pathway; fitness; nested canalyzing rules; Kauffman networks; random Boolean networks; Fysicumarkivet:2007:Troein;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla levande varelser består av celler. En cell innehåller ett stort antal kemiska föreningar, och särskilt viktiga är proteiner och DNA. Proteiner utför många livsnödvändiga kemiska reaktioner, och DNA består av gener som beskriver hur dessa proteiner konstrueras. LÄS MER

 5. 5. Robust inference of gene regulatory networks System properties, variable selection, subnetworks, and design of experiments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Torbjörn E. M. Nordling; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; network inference; reverse engineering; variable selection; model selection; feature selection; subset selection; system identification; system theory; network theory; subnetworks; design of experiments; perturbation experiments; gene regulatory networks; biological networks;

  Sammanfattning : In this thesis, inference of biological networks from in vivo data generated by perturbation experiments is considered, i.e. deduction of causal interactions that exist among the observed variables. Knowledge of such regulatory influences is essential in biology. LÄS MER