Sökning: "T cell development"

Visar resultat 1 - 5 av 668 avhandlingar innehållade orden T cell development.

 1. 1. Early events in T cell development

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Karin Leandersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; pTalpha; gammadelta T cell; alphabeta T cell; development; thymus; thymocyte; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret är till för att bekämpa patogener såsom bakterier, virus, parasiter och svamp. Det kan också bekämpa cancerceller även om dessa har en förmåga att undkomma till slut. LÄS MER

 2. 2. Functional collaboration between HLH transcription factors in B cell development

  Detta är en avhandling från Ramiro Gisler, Stem cell laboratory, BMC, B12, Klinikg.26, 22184 Lund, Sweden

  Författare :Ramiro Gisler; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; E47; Early B cell Factor EBF ; Clinical genetics; Klinisk genetik; HLH proteins; transcription factors; gene expression; B cell development; transcription regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla friska människor har 46 kromosomer, 23 av dessa härstammar från modern och 23 från fadern. Kromosomer är långa kedjor av nukleinsyror som innehåller den genetiska informationen (arvsanlagen) som behövs för att ett befruktat ägg skall kunna utvecklas till en individ bestående av miljontals celler med mycket specialiserade och avancerade uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Cardiomyocyte Cell Cycle, Renewal and Isolation

  Detta är en avhandling från Cardiovascular Laboratory, Center for Stem Cell Biology, Lund

  Författare :Stuart Walsh; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; binucleation; Cardiomyocytes; surface marker; troponin-T; mitosis; microarray; cell cycle; FACS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtsjukdom som orsakas av skador på hjärtmuskelceller är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över. En framtida önskvärd behandling vore att kunna stimulera kroppens egna förmåga att återskapa hjärtmuskelceller, eller att isolera hjärtmuskelceller framställda i cellkultur. LÄS MER

 4. 4. Lineage commitment to a T

  Detta är en avhandling från Lund Stem Cell Center

  Författare :Sidinh Luc; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematopoietic stem cell; hematopoiesis; lineage commitment; lymphoid-primed multipotent progenitor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens immunförsvar består av röda och vita blodceller som alla härstammar från blodbildande stamceller i benmärgen. Stamcellerna har den unika egenskapen att kunna producera alla typer av blodceller och upprätthålla produktionen hela livet ut. LÄS MER

 5. 5. Molecular and Cellular Complexity of Glioma Highlights on the Double-Edged-Sword of Infiltration Versus Proliferation and the Involvement of T Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Demet Çağlayan; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glioma; Sox2; Sox21; Snail; Bone morphogenetic protein; Sleeping Beauty; Gliomatosis Cerebri; T lymphocytes; T regulatory lymphocytes; Oncology; Onkologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Glioblastoma multiforme (GBM), the most common and malignant brain tumor, is characterized by high molecular and cellular heterogeneity within and among tumors. Parameters such as invasive growth, infiltration of immune cells and endothelial proliferation contribute in a systemic manner to maintain the malignancy. LÄS MER