Sökning: "rörelsehinder"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet rörelsehinder.

 1. 1. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Lärande med rörelsehinder : Studier av förutsättningar och möjligheter för kunskapsutveckling i skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Johan Malmqvist; Högskolan i Jönköping.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 4. 4. Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Håkan Neveryd; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Robotar; Rörelsehinder;

  Sammanfattning : Människor med grava rörelsehinder behöver hjälp för att klara av sina vardagliga sysslor såsom att klä på sig, äta, borsta tänderna, klia sig, dricka mm. De behöver också stöd för att kunna utföra ett arbete. Traditionellt är det någon eller några personl.. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomar med rörelsehinder deras uppfattningar om roller, relationer och aktiviteter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Skär; Luleå tekniska universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nursing; Omvårdnad; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to describe how children and adolescents with restricted mobility perceived their roles, relations and activities in relation to peers and adults in different settings. The thesis includes six sub-studies, which are based on interviews, observations and field notes with children and adolescents with restricted mobility aged from 6 to 19 years. LÄS MER