Sökning: "redistribution"

Visar resultat 1 - 5 av 270 avhandlingar innehållade ordet redistribution.

 1. 1. Demand, Competition and Redistribution in Swedish Dental Care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics

  Författare :Gabriella Chirico Willstedt; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health; dental care; Grossman model; socioeconomic status; health disparities; social health gradient; competition in health care; public health insurance; dental care insurance; social insurance; redistribution.; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1: Individuals with higher socioeconomic status (SES) also tend to enjoy better health. Evidence from the economics literature suggests that a potential mechanism behind this “social health gradient” is that human capabilities, that form SES, also facilitate health-promoting behaviors. LÄS MER

 2. 2. Redistribution of moisture and ions in cement based materials

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Magnus Åhs; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Moisture redistribution; ion redistribution; cement based materials; hysteresis; sorption isotherm; scanning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nygjuten betong innehåller överskottsfukt som avges till omgivningen under uttorkningen. Om uttorkningen får fortsätta i en konstant luftfuktighet antar betongen så småningom samma fuktighet. Eftersom betong är ett tätt material tar det lång tid, ofta flera år, innan så har skett. LÄS MER

 3. 3. Tax system and redistribution: the Spanish fiscal transition (1960-1990)

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Sara Torregrosa Hetland; [2015-11-30]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; redistribution; inequality; progressivity; tax reform; Political economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Income Redistribution, Educational Choice and Growth

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Camilo von Greiff; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Taxation; Income redistribution; Education subsidies; Growth; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis contains three theoretical essays on public economics and economics of education. They all focus on different types of redistribution of labor income between individuals and their consequences for income distribution and economic growth. LÄS MER

 5. 5. Moisture redistribution in screeded concrete slabs

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Magnus Åhs; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hysteresis; Scanning; Relative humidity; Moisture redistribution; Sorption isotherms; Screeded slab;

  Sammanfattning : The principal objective for this licentiate thesis is to develop a methodology and evaluation model in order to make the future relative humidity in a screeded concrete slab predictable. Residual moisture in screeded concrete slabs may redistribute to the top screed surface under semi-permeable flooring, thus elevating the relative humidity, RH, and possibly exceed the critical humidity level. LÄS MER