Lärande med rörelsehinder : Studier av förutsättningar och möjligheter för kunskapsutveckling i skolan

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.