Sökning: "Handikappvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet Handikappvetenskap.

 1. 1. Dealing with Digits Arithmetic, Memory and Phonology in Deaf Signers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefine Andin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adult deaf signers; phonology; arithmetic; short-term memory; working memory; neuro imaging; Vuxna teckenspråkiga döva; fonologi; aritmetik; korttidsminne; arbetsminne; hjärnavbildning;

  Sammanfattning : Deafness has been associated with poor abilities to deal with digits in the context of arithmetic and memory, and language modality-specific differences in the phonological similarity of digits have been shown to influence short-term memory (STM). Therefore, the overall aim of the present thesis was to find out whether language modality-specific differences in phonological processing between sign and speech can explain why deaf signers perform at lower levels than hearing peers when dealing with digits. LÄS MER

 2. 2. Representing sounds and spellings Phonological decline and compensatory working memory in acquired hearing impairment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabet Classon; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired hearing impairment; phonology; WMC; reading span; Förvärvad hörselnedsättning; fonologi; arbetsminne; lässpann;

  Sammanfattning : This thesis examined phonological processing in adults with postlingually acquired moderate-to-severe hearing impairment (HI) and whether explicit working memory processing of phonology and individual working memory capacity (WMC) can compensate for degraded phonological representations in this group (papers I-III). A second aim was to provide reference data for a test of WMC, the reading span test, and to examine the relation between reading span test performance and speech recognition in noise in a larger sample of 50-89 year olds with HI (paper IV). LÄS MER

 3. 3. Facing the Illusion Piece by Piece Face Recognition for Persons with Learning Disability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Henrik Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Face recognition; Memory conjunction error; Binding; Working memory; Learning disability; Witness psychology; Ansiktsigenkänning; Falska minnen; Bindning; Arbetsminne; Utvecklingsstörning; Vittnespsykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka ansiktsigenkänning för personer med och utan utvecklingsstörning. Tre specifika forskningsfrågor undersöktes:1. Hur ser interaktionen ut mellan familjaritet med ansikten och familjaritet med miljöer när det gäller bildigenkänning för personer med utvecklingsstörning?2. LÄS MER

 4. 4. Sounds of silence Phonological awareness and written language in children with and without speech

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Janna Ferreira; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. LÄS MER

 5. 5. Signs for Developing Reading Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emil Holmer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER