Sökning: "Handikappvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet Handikappvetenskap.

 1. 1. Assessment of participation in people with a mild intellectual disability

  Författare :Patrik Arvidsson; Mats Granlund; Mikael Thyberg; Gerd Ahlström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; clinimetrics; ICF; intellectual disability; participation; participation restrictions; self-ratings; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis was to explore an assessment of participation according to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in people with a mild intellectual disability.Study I used secondary data and explored how participation can be assessed. LÄS MER

 2. 2. Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances : Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families

  Författare :Ellen Backman; Ebba Sundin; Mats Granlund; Ann-Kristin Karlsson; Juliet Goldbart; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AAC; ecocultural theory; enteral nutrition; ICF; participation; pediatric; health; AKK; ekokulturell teori; delaktighet; hälsa; handikappvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore routines and rituals related to feeding, eating, and mealtimes in families that have a child with a gastrostomy tube (G-tube), from the perspectives of healthcare professionals, the children, and their parents. The thesis is based on four empirical studies. LÄS MER

 3. 3. Living with deteriorating and hereditary disease : experiences over ten years of persons with muscular dystrophy and their next of kin

  Författare :Katrin Boström; Gerd Ahlström; Berth Danermark; Anders Möller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; muscular dystrophy; chronic disease; ten year follow up; next of kin; ICF; activity; sickness impact; hereditary aspects; illness related problems; quality of life; multimethod; content analysis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to elucidate haw persona with muscular dystrophy (MD) and their next of kin experience and describe their daily lives over the last ten years. MD is a group of inherited disorders characterised by muscular weakness caused by muscle wasting. Both qualitative and quantitative methods were used. LÄS MER

 4. 4. Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder : En analys av arbetsterapeuters berättelser med utgångspunkt i G H Meads teori om social handling

  Författare :Marianne Boström; Berth Danermark; Håkan Thorsén; Gunilla Isaksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy intervention; social interaction; process; self; context; participation; engagement; everyday occupation; symbolic interactionism; abductive analyses; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : There is a need of community-based treatment methods with focus on everyday occupations, for persons with severe mental disabilities. The importance of occupation in achieving health has been highlighted in large mental hospitals and community-based service/support designed for people with severe mental disabilities who today live in society. LÄS MER

 5. 5. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER