Sökning: "recognisation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet recognisation.

  1. 1. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

    Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER