Sökning: "Rafael Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Rafael Lindqvist.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 2. 2. Välfärdspolitik och kvinnoyrken : organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor

  Författare :Lars Evertsson; Rafael Lindqvist; Stina Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; welfare state; welfare politics; organisation; professions; jurisdiction; female dominated occupations; nurses; occupational therapists; home relief helpers; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The relationship between the Swedish state’s welfare political commitments and the emergence and development of three female-dominated welfare state occupational groups - nurses, home relief helpers and occupational therapists - is at the heart of this thesis. The primary aim is to study the professional possibilities and limitations created by the state’s welfare political commitments in health care, family policy and rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen : hinder och möjligheter

  Författare :Ulla Gerner; Eva Jeppsson Grassman; Rafael Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Rehabilitation; motivation; return to work; long-term sick leave.;

  Sammanfattning : The background to the thesis is the high rate for sickness absence in Sweden since the end of the 1990s. In an international perspective, the Swedish sickness absence appears exceptionally high. LÄS MER

 4. 4. Den frånvarande intellektuelle : En diskursteoretisk analys av en kollektiv representation

  Författare :Lars Holmberg; Rafael Lindqvist; Mikael Carleheden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Intellectual; Sociology; Sociology; Myth; Discourse Theory; Diskursteori; Intellektuell; Sociologi; Diskursteori; Myt; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Jeffrey C. Alexander.Intellectual; Sociology; Sociology; Myth; Discourse The Diskursteori; Intellektuell; Sociologi; Diskursteori; Myt; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Jeffrey C. Alexander.; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : From an institutionalized conception of contemporary intellectuals as silent or absent, the aim of this thesis is to analyse how the representation of the intellectual changed from a hero of reason to a more or less absent actor. Descriptions of intellectuals that were initially analysed which showed that the representation of the intellectual, besides being linked to modernity, contained a relationship between the individual actor and political power, a relationship which could be traced back to ancient myths. LÄS MER

 5. 5. Det dubbla statushandikappet och sjukförsäkringens moraliska praktiker : en aktstudie om sjukpenningärenden som får negativa beslut på Försäkringskassan

  Författare :Peter Hultgren; Sven Hort; Lena Agevall; Rafael Lindqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjukförsäkring; moraliska praktiker; arbetslinjen; sjukdom; arbetsförmåga; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In recent years an increasing number of sickness allowance cases have been closed with a negative decision despite the fact that a certifying doctor has recommended sick leave. At Social Insurance Offices, a case file is established for each sickness allowance case. The case files for 538 rejected cases form the basis for this study. LÄS MER