Sökning: "inclusive education"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden inclusive education.

 1. 1. Autism-in-context. An investigation of schooling of children with a diagnosis of autism in urban India

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Shruti Taneja Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autism; disability; inclusive education; special education; education; parent; school; India; South;

  Sammanfattning : Informed by the significance given to context in the postcolonial critique of disability in the South, the overall aim of this thesis is to develop a contextual understanding of the schooling of children diagnosed as being on the autism spectrum in mainstream schools in urban India. This is particularly valid at a time where there is an increased focus on bringing children with disabilities into the mainstream classroom. LÄS MER

 2. 2. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ingemar Gerrbo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special education; inclusive education; schools for all; narratives; critical events in school; organization theory; process theory; sensemaking; tool dropping; mindfulness; travelling ideas; diffusion; translation; situational school difficulties; special education efforts;

  Sammanfattning : Based on the assumption that inclusive schools, sometimes put in terms of ‘schools for all’ – i.e. LÄS MER

 4. 4. Educational pathways and transitions in the early school years Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Special Education, Stockholm University

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 5. 5. Inclusive Digital Socialisation Designs of Education and Computer Games in a Global Context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Thomas Westin; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer games; education; socialisation; inclusion; exclusion; development; accessibility; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : Digital socialisation is to learn the ways of living online, across national borders, local cultures and societies and has to be inclusive for equal participation. Conditions for this socialisation process are different due to both local and individual limitations. LÄS MER