Sökning: "Rörelsehinder"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Rörelsehinder.

 1. 1. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande

  Författare :Kajsa Jerlinder; Berth Danermark; Peter Gill; Lena Lang; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering; Disability research; Handikappsforskning; Education; Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Lärande med rörelsehinder : Studier av förutsättningar och möjligheter för kunskapsutveckling i skolan

  Författare :Johan Malmqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 4. 4. Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer

  Författare :Håkan Neveryd; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Robotar; Rörelsehinder;

  Sammanfattning : Människor med grava rörelsehinder behöver hjälp för att klara av sina vardagliga sysslor såsom att klä på sig, äta, borsta tänderna, klia sig, dricka mm. De behöver också stöd för att kunna utföra ett arbete. Traditionellt är det någon eller några personl.. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomar med rörelsehinder : deras uppfattningar om roller, relationer och aktiviteter

  Författare :Lisa Skär; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to describe how children and adolescents with restricted mobility perceived their roles, relations and activities in relation to peers and adults in different settings. The thesis includes six sub-studies, which are based on interviews, observations and field notes with children and adolescents with restricted mobility aged from 6 to 19 years. LÄS MER