Sökning: "Berth Danermark"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Berth Danermark.

 1. 1. Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome

  Författare :Mattias Ehn; Claes Möller; Agneta Anderzén Carlsson; Kerstin Möller; Berth Danermark; Moa Wahlqvist; Lene Martin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Deafblindnesss; health; life strategies; lived experience; Usher syndrome; work;

  Sammanfattning : Introduction: People with Usher syndrome (USH) have an inherited disorder causing congenital deafness or hearing loss combined with progressive vision loss and, in some cases, balance problems. Previous research has shown that people with USH have poor physical and psychological health. LÄS MER

 2. 2. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 3. 3. Music and risk in an existential and gendered world

  Författare :Margareta Bohlin; Soly Erlandsson; Emma Sorbring; Annika Dahlgren Sandberg; Berth Danermark; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Adolescents; Noise; Music; Risk taking behaviour; Gender; Existential theory; Hearing; Youth; Psychology; Psykologi; Adolescents;

  Sammanfattning : Adolescents in Western society often expose themselves to high levels of sound at gyms, rock concerts, discotheques etc. These behaviours are as threatening to young people’s health as more traditional risk behaviours. LÄS MER

 4. 4. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning : en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning

  Författare :Tomas Boman; Stephen Widén; Berth Danermark; Anders Kjellberg; Jan Tössebro; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type of disability; disabilities; employment; occupational attainment; discrimination; support and adaptation; excluding processes; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. LÄS MER

 5. 5. Living with deteriorating and hereditary disease : experiences over ten years of persons with muscular dystrophy and their next of kin

  Författare :Katrin Boström; Gerd Ahlström; Berth Danermark; Anders Möller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; muscular dystrophy; chronic disease; ten year follow up; next of kin; ICF; activity; sickness impact; hereditary aspects; illness related problems; quality of life; multimethod; content analysis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to elucidate haw persona with muscular dystrophy (MD) and their next of kin experience and describe their daily lives over the last ten years. MD is a group of inherited disorders characterised by muscular weakness caused by muscle wasting. Both qualitative and quantitative methods were used. LÄS MER