Sökning: "erkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet erkännande.

 1. 1. Erkännande, makt och möten : En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Författare :Lottie Giertz; Titti Mattsson; Verner Denvall; Magnus Tideman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Författare :Staffan Ingmanson; Birgitta Nyström; Jonas Malmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; European law; EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande

  Författare :Kajsa Jerlinder; Berth Danermark; Peter Gill; Lena Lang; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering; Disability research; Handikappsforskning; Education; Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Varumärkenas fält : Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Författare :Raoul Galli; Johan Lindquist; Annika Rabo; Donald Broady; Mats Trondman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 5. 5. Recognition of Prior Learning in Health Care : From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

  Författare :Fredrik Sandberg; Per Andersson; Andreas Fejes; Kjell Rubenson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RPL; health care; health care assistant; critical social theory; communicative action; recognition; adult education; adult learning; Jürgen Habermas; Axel Honneth; Validering; omvårdnad; vårdbiträde; kritisk samhällsteori; kommunikativt handlande; erkännande; vuxnas lärande; Jürgen Habermas; Axel Honneth;

  Sammanfattning : During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. LÄS MER